TERMENI ȘI CONDIȚII

Termenii și condițiile de utilizare (împreună cu documentația menționată în aceștia) constituie termenii și condițiile de utilizare pe bază cărora dumneavoastră puteți accesa și utiliza aplicația pusă la dispoziție de către Salarium Fintach SRL utilizatorilor săi (”Aplicația”), ca vizitator sau ca utilizator înregistrat.

Acești termeni reglementează accesul și folosirea Aplicației puse la dispoziție de Salarium Fintech SRL, cu sediul în Târgoviște, Dâmbovița, str. Gimnaziului, nr. 18, et. 1, camera 2, cod poștal 130017, România, email: [email protected], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/970/2020, cod fiscal 43081408 (”Salarium”).

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare la accesarea Aplicației Salarium, întrucât aceștia sunt aplicabili pentru orice tip de utilizare a Aplicației. Acești Termeni și Condiții reprezintă Contractul dintre dvs., în calitate de Beneficiar, și Salarium. Contul dvs. este nominal și nu poate fi transferat către sau utilizat de terțe persoane. Contractul/ Abonamentul se va încheia în mod valabil la data confirmării de către dvs. a Termenilor și Condițiilor și Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal
și este condiționat de finalizarea pașilor de înregistrare

Prin instalarea, înregistrarea și folosirea Aplicației Salarium, confirmați că acceptați acești Termeni și Condiții de utilizare și Politica De Prelucrare A Datelor Cu Caracter Personal. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezentele condiții de utilizare, vă rugam să ștergeți Aplicația.

1. FUNCȚIONALITĂȚILE APLICAȚIEI SALARIUM
1.1. Aplicația Salarium poate fi descărcată în mod gratuit de către orice persoană. Pentru a avea acces la serviciile noastre, utilizatorul trebuie să aibă calitatea de angajatsau colaborator al unei entități juridice cu care Salarium a încheiat un protocol de colaborare (“Organizația”).-
1.2. Pentru a avea acces la serviciile noastre este necesară crearea unui cont de utilizator, prin introducerea codului dvs. de angajat, alocat de furnizorul extern de servicii HR (”Platforma HR”) disponibilă la nivelul Organizației (în cazul în care nu cunoașteți acest cod de identificare, vă rugăm să vă adresați Organizației dvs).
1.3. Înregistrarea presupune în mod obligatoriu și setarea unei parole (PIN). Pentru evitarea utilizării Aplicației de către alte persoane, fără consimțământul dvs., vă recomandăm setarea unei parole care să nu fie cunoscută sau ușor identificabilă de o terță persoană. În cazul în care ați uitat parola sau aceasta a fost dezvăluită accidental către terțe persoane, vă recomandăm să procedați de urgență la schimbarea parolei și să ne contactați telefonic sau la adresa [email protected] în cel mai scurt
timp

2. ELIGIBILITATE
2.1. Pentru a avea acces la serviciile disponibile în Aplicație, este necesar să îndepliniți următoarele
condiții:
• Să fiți cetățean român sau rezident cu drept de ședere pe teritoriul României;
• Să aveți cel puțin 18 ani sau capacitate de exercițiu deplină anticipată;
• Să aveți un contract de muncă sau de colaborare cu una dintre Organizațiile care au încheiat un
protocol de colaborare cu Salarium;
• Să nu aveți accesul restricționat la serviciile noastre din cauza unor interdicții legale sau ca urmare
a încălcării Termenilor și Condițiilor;
• Să aveți un cont bancar activ la una dintre instituțiile financiar-bancare din România.

3. ACCESUL LA APLICAȚIE
3.1. Aplicația poate fi descărcată și folosită de pe orice terminal mobil de tip smartphone sau tabletă
cu conexiune GSM/Wifi și sistem de operare Android sau iOS.
3.2. Pentru a garanta securitatea datelor dvs., vă recomandăm să nu dezvăluiți datele de înregistrare niciunei persoane și să nu permiteți accesarea aplicației de către terțe persoane. De asemenea, în măsura în care aveți suspiciuni privind dezvăluirea datelor dvs. de înregistrare, vă recomandăm să procedați de urgență la schimbarea PIN-ului.
3.3. Înregistrarea ca utilizator presupune acceptarea prevederilor Termenilor și Condițiilor și a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal ale Salarium.
3.4. Utilizatorul acceptă în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că utilizarea Aplicației este esențială pentru efectuarea unei tranzacții, pentru acces în cont și efectuarea oricăror altor acțiuni în cadrul contului, iar pierderea detaliilor acesteia sau dezvăluirea elementelor de autentificare către terți poate duce la pierderea contului, tranzacții nedorite, accesarea datelor dvs. personale sau
chiar la închiderea contului.
3.5. Pentru ca procesul de înregistrare să poată avea loc și, ulterior, ca Aplicația să poată funcționa optim, este necesar ca utilizatorul să permită Aplicației sa acceseze anumite funcții ale telefonului, conform solicitărilor primite prin mesaje de sistem în cadrul Aplicației: camera foto, sms, precum și alte funcții ce se pot adăuga pe parcursul dezvoltării Aplicației, conform mesajului primit chiar
prin aceasta. Aceste funcții vor fi accesate doar ulterior acordării accesului de către Beneficiar în
mod expres.

4. ACCES LA SERVICII
4.1. Ulterior descărcării Aplicației, pentru a accesa serviciile Salarium, este necesar să creați un cont de utilizator (un ”Cont Salarium”) și să finalizați procesul de înregistrare.
4.2. În vederea înregistrării, sunteți de acord să furnizați date reale, corecte și complete. De asemenea, declarați că datele sunt ale dvs., că aveți calitatea de angajat / colaborator al Organizației și că nu veți permite unei terțe persoane să acceseze și să utilizeze Contul dvs. Salarium. Totodată, vă obligați să aduceți la cunoștința Salarium orice erori sau modificări cu privire la datele dvs. de
identificare sau de acces.
4.3. Pentru înregistrare și funcționalitatea serviciilor Salarium, este necesar să permiteți Salarium să acceseze informații referitoare la salariul dvs. sau la alte informații deținute de Organizație, Platforma HR sau alte terțe părți implicate în tranzacțiile de calculare și retragere a avansului salarial. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord și autorizați Salarium să acceseze aceste informații și permiteți în mod expres acestor organizații să furnizeze către Salarium informațiile de care are nevoie pentru furnizarea serviciilor prin intermediul Aplicației.
4.4. Nicio retragere nu va putea fi efectuată în numerar, singura modalitate prin care avansul salarial va fi operat fiind prin intermediul contului IBAN/ cardului bancar introdus în aplicație.
4.5. Salarium își rezervă dreptul de a întrerupe utilizarea oricărui Cont Salarium sau oricărei parole, fie aleasă de dvs. sau alocată de către noi, în orice moment, în cazul încălcării dispozițiilor acestor Termeni și Condiții de utilizare sau în cazul în care există suspiciuni de fraudă.
4.6. În general, accesul dvs. la functiile Aplicatiei Salarium sunt permise în baza unui acord cu Organizația al cărei angajat sau colaborator sunteți. Accesul la serviciile disponibile în Aplicație este condiționat de calitatea dvs. de angajat/colaborator al Organizației, precum și de validitatea acordului dintre Organizație și Salarium.
4.7. Salarium deschide/ suspendă/ închide conturile în conformitate cu protocolul de cooperare cu Organizația. Totodată, Salarium are dreptul de a suspenda sau restricționa accesul dvs. la funcțiile Aplicației în cazul în care Organizația nu își respectă obligațiile contractuale față de Salarium.
Încetarea relației dintre Organizație și Salarium nu este de natură să afecteze drepturile ce vă revin dvs. în baza relației cu Organizația.

5. VERIFICAREA IDENTITĂȚII
5.1. Securitatea datelor dvs. este deosebit de importantă pentru noi, astfel încât depunem eforturi considerabile pentru a ne asigura că utilizatorul serviciilor Salarium este îndreptățit să o facă, precum și pentru a preîntâmpina fraudele.
5.2. În acest scop, înregistrarea dvs. în Aplicație se realizează prin intermediul codului dvs. unic din Platforma HR sau, în absența unui astfel de cod, prin identificarea dvs. în calitate de angajat/colaborator al unei Organizații, cu ajutorul cărții de identitate/ pașaportului/ permisului de
conducere.
5.3. În vederea identificării, este necesară o poză a unui document de identitate oficial valabil, cu fotografie, precum și o fotografie a feței dvs.

6. COMISIOANE ȘI RETRAGERI
6.1. Serviciile Salarium includ vizualizarea salariului net câștigat la zi, alerte și notificări, sfaturi privind oportunitățile de economisire și gestionare a veniturilor, precum și posibilitatea retragerii unor avansuri salariale, în limitele prevăzute de Termenii și Condițiile afișate.
6.2. Suma maximă pe care o puteți retrage cu titlu de avans este egală cu 50% din salariul net disponibil la zi.. Retragerile sunt limitate la sume multiple de 50 lei.
6.3. Serviciile Salarium sunt oferite utilizatorilor cu titlu gratuit.
6.4. Retragerea avansului salarial se poate realiza prin transfer bancar, direct în contul de salariu sau pe orice card valabil, introdus în Aplicație. În cazul transferurilor IBAN, durata transferului este guvernată de relația dintre instituțiile bancare implicate în tranzacție (24 – 48 ore). Dacă alegeți să vă introduceți un card bancar în Aplicație și să realizați tranzacția prin intermediul cardului, avansul salarial se va transfera instant, prin intermediul procesatorul de EuroPayment Services s.r.l. J40/9950/2006, CUI RO18773866, Str. Ion Câmpineanu, nr. 11, Bloc Union, etaj 8, camera 803, București, Sector 1, 010031, România, denumită în continuare „ EuPlătesc”

7. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND PLĂȚILE
7.1. În vederea accesăriiserviciilor disponibile în Aplicație, utilizatorul trebuie să dețină un cont bancar deschis la o instituție financiar – bancară din România.
7.2. Toate operațiunile financiare si plățile efectuate prin intermediul Aplicației sunt procesate de procesatorul de plăți extern Libra și stocate pe serverele acestora.
7.3. În cazul în care doriți să utilizați un alt cont decât cel stipulat pentru încasarea salariului este necesară înregistrarea unui card alternativ în Aplicație. La momentul introducerii cardului dvs. în Aplicație, veți fi redirecționat pe pagina procesatorului de plăți EuPlătesc, iar acesta vă va solicita acordul pentru salvarea cardului. Pentru a verifica veridicitatea și valabilitatea cardului dvs., este
posibil ca procesatorul să autorizeze o plată de 1 RON (blocarea banilor pe contul dvs. de client), suma urmând a fi deblocată automat după finalizarea verificărilor de securitate.
7.4. Salarium nu are acces și nu colectează informații legate de tranzacțiile dvs. financiare, altele decât cele facute cu ajutorul aplicației având înregistrate în baza de date exclusiv informațiile comunicate de procesatorul de plăți, respectiv ultimele 4 cifre ale cardului asociat și data expirării acestuia.
7.5. Salarium vă poate refuza accesul la serviciile disponibile în Aplicație, cu o notificare prealabilă, fără a exista obligații intre părți si fără ca o parte sa poată pretinde daune de la cealaltă parte, pentru următoarele situații:
– pierderea calității de angajat/ colaborator al Organizației sau alte motive generale de
restricționare a accesului;
– eșuarea / invalidarea tranzacției prin intermediul Aplicației;
– neacceptarea de către banca parteneră a cardului / a tranzacției;
– date de plată incomplete sau incorecte ale Utilizatorului;
– activitatea dvs. poate produce daune Salarium și/sau Organizației;
– solicitări de servicii consecutive eșuate;
– nerespectarea oricărei prevederi din cadrul Termenilor si Condițiilor; si/sau
– alte motive obiective.

8. SECURITATEA PLĂȚII
8.1. Aplicația asigură un nivel de securitate conform cu rigorile aplicate sistemelor electronice de plată la distanță.
8.2. Informațiile de plată ale Utilizatorului sunt stocate în sistemele procesatorului de plăți EuPlătesc., care este și unicul responsabil privind securitatea tranzacțiilor efectuate cu cardul Utilizatorului.
8.3. Toate conexiunile si comunicațiile intre Aplicație, sistemele Salarium și procesatorul de plăți sunt
criptate și securizate.
8.4. Pentru mai multe detalii despre modalitatea de stocare a informațiilor dumneavoastră, precum și despre securitatea tranzacțiilor efectuate ,vă recomandăm să accesați pagina procesatorului de plăți EuPlătesc SA, disponibilă aici. (link)

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
9.1. Datele dvs. și securitatea acestora sunt extrem de importante pentru noi, astfel încât depunem toate eforturile pentru ca prelucrarea lor să se realizeze în condiții optime.
9.2. Pentru mai multe informații despre modalitatea în care datele dvs. sunt prelucrate și protejate, vă rugăm să consultați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Ne rezervăm dreptul de a actualiza Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar orice modificări vor deveni aplicabile de la afișare.

10. LINK-URI CĂTRE APLICAȚIA SALARIUM
10.1. Puteți trimite la Aplicație printr-un link, atât timp cât faceți acest lucru într-un mod echitabil, care nu aduce atingere reputației noastre și care nu profită de reputația noastră în scopuri personale.
10.2. Nu trebuie să creați un link în așa fel încât să sugerați în vreun fel orice formă de asociere, aprobare sau sprijin din partea noastră atunci când nu există o astfel de situație. Nu trebuie să stabiliți un link către Aplicație în cadrul unui website ce nu vă aparține. Ne rezervăm dreptul de a retrage
dreptul la creare link către website-ul nostru fără notificare prealabilă.
10.3. Dacă doriți să utilizați conținut din website-ul nostru în afară de situațiile de mai sus, vă rugăm să ne contactați prin email la [email protected].

11. LINK-URI CĂTRE TERȚE PERSOANE
11.1. Orice link-uri către alte website-uri sau alte resurse furnizate de terțe persoane, sunt furnizate doar pentru informarea dumneavoastră. Nu avem niciun control asupra conținutului sau resurselor respectivelor website-uri.

12. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
12.1. Aplicația, elementele sale componente, elementele grafice, tehnologia, know-how-ul, parteneriatele precum si conținutul acesteia sunt deținute de Salarium, iar utilizatorul înțelege ca nu are niciun drept asupra acestora, cu excepția dreptului limitat de instalare și folosire a Aplicației,
conform Termenilor si Condițiilor.
12.2. Utilizatorul înțelege că informațiile care sunt puse la dispoziție de către Salarium prin intermediul Aplicației sunt proprietatea Salarium și pot fi protejate, în condițiile legii, prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
12.3. Toate numele de companii, mărci înregistrate, mărci de servicii, denumiri comerciale, logo-uri și sigle sunt protejate de normele aplicabile în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Conținutul acestei Aplicații nu trebuie interpretat ca acordarea de licență sau drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe acest site fără permisiunea scrisă din partea Salarium sau
a părților terțe ce pot deține respectivele mărci.
12.4. Utilizatorului îi este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparținând Salarium, partenerilor săi sau altor terțe persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor.
12.5. Puteți descărca și utiliza Aplicația exclusiv în scop personal, non-comercial, pentru care Salarium vă acorda o licență neexclusivă și limitată în acest sens. Astfel, sunt interzise:
▪ folosirea Aplicației în scopuri ilegale;
▪ vânzarea, exportul, licențierea, modificarea, copierea, aplicarea metodelor de inginerie inversă,
distribuirea sau transmiterea Aplicația fără acordul prealabil, scris al Salarium;
▪ realizarea de lucrări derivate, sub-licențierea, împrumutul ori utilizarea Aplicației, softwareului care stă la baza Aplicației sau oricăror altor componente ale acesteia in alte scopuri;
▪ punerea la dispoziție in alt mod a Aplicația pentru ca o terță parte să o poată copia.
▪ republicarea materialelor încărcate in Aplicație (incluzând republicarea pe diverse site-uri sau
platforme online si/sau offline);
▪ prezentarea în mod public a oricăror materiale încărcate în Aplicație;
▪ reproducerea, copierea sau exploatarea materialelor încărcate in Aplicație în scopuri
comerciale;

13. RĂSPUNDEREA SALARIUM ÎN RELAȚIA CU UTILIZATORII
13.1. Salarium este o parte terță față de Organizație, Platforma HR, procesatorul de plăți și orice alți parteneri care vă facilitează accesul la serviciile noastre.
13.2. Salarium face eforturi pentru asigurarea unei calități optime a serviciilor și accesului la acestea, însă nu garantează că Aplicația și serviciile vor fi accesibile în permanență și neîntrerupt și nici nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice eventuale prejudicii pe care întreruperea serviciilor le-ar putea produce.
13.3. Ca urmare a legislației în vigoare, Salarium nu are nici o responsabilitate în ceea ce privește:
– informațiile eronate furnizate de utilizator, Organizație sau Platforma HR;
– posibilitatea de a contacta viruși prin accesarea Aplicației sau serviciilor sau prin primirea de email-uri cu caracter informativ sau promoțional;
– probleme de software sau hardware ale dispozitivului folosit de dvs. pentru accesarea Aplicației;
– neplăcerile create de întreruperea accesului în Aplicația;
– conținutul sau natura site-urilor prin link-urile cărora un client ajunge în Aplicație.
13.4. SALARIUM NU RĂSPUNDE SUB NICIO FORMĂ PENTRU DEPĂȘIREA DE CĂTRE UTILIZATOR A LIMITELOR DE SALARIU IMPUSE DE ORGANIZAȚIE SAU ALTE AUTORITĂȚI, INSTITUȚII PUBLICE, INSTANȚE DE JUDECATĂ, ORGANE ADMINISTRATIVE, EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI SAU ALTE ASEMENEA,ÎN CAZUL ÎN CARE CUNOAȘTEȚI CĂ LIMITA DVS. DE RETRAGERE ESTE MAI MICĂ DECÂT DISPONIBILUL AFIȘAT ÎN APLICAȚIE, VĂ RECOMANDĂM SĂ CONTACTAȚI PLATFORMA HR SAU ORGANIZAȚIA ȘI SĂ VĂ ABȚINEȚI DE LA RETRAGEREA SUMELOR.
13.5. Conținutul Aplicației și/sau website-ului Salarium este oferit cu titlu informativ. Nicio informație publicată nu este și nici nu poate fi interpretată drept consultanță financiară sau alte asemenea și Salarium nu își asumă nicio răspundere pentru veridicitatea sau acuratețea informațiilor publicate. Salarium nu este consultant financiar sau în gestionarea veniturilor. Nu garantăm că serviciiile
Salarium sunt potrivite pentru dvs. iar utilizatorul este deplin responsabil pentru alegerea de utilizare a serviciilor Salarium.

14. LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU CONȚINUTUL APLICAȚIEI
14.1. Conținutul integral al Aplicației este livrat pe baza “ca disponibil”, “așa cum este” fără nicio garanție de niciun fel fie expresă, fie implicită, inclusiv, dar nelimitându-se la, orice garanții de vandabilitate, asociere cu un scop particular, acuratețe și non-încălcare.
14.2. Salarium nu garantează acuratețea, gradul de completitudine, actualitatea sau certitudinea niciunui conținut pus la dispoziție prin intermediul Aplicației. Utilizatorii sunt responsabili de verificarea oricărei informații înainte de a se baza pe aceasta. Utilizarea Aplicației se face pe răspunderea unică a dvs.
14.3. Cu toate că depunem toate eforturile pentru asigurarea accesului dvs. la serviciile Salarium, nu putem garanta că Aplicația noastră nu are nicio eroare și nici că nu vor există erori sau omisiuni în conținutul acesteia. De asemenea, nu putem garanta că Aplicația și conținutul său vor fi accesibile în permanență, fără întreruperi. Nu vom răspunde în situația în care Aplicația nu poate
fi accesat, indiferent de motivul imposibilității de accesare și indiferent de durata acestei imposibilități. De asemenea, nu vom răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum nici din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul dumneavoastră, sistemul dumneavoastră IT, datele dumneavoastră ca urmare a utilizării website-ului nostru sau a altor website-uri către care există link-uri în website-ul nostru.

15. VIRUȘI
15.1. Nu garantăm că Aplicația va fi securizată sau fără niciun virus. Sunteți responsabil pentru configurarea sistemelor dumneavoastră IT pentru accesul la Aplicație și pentru folosirea propriului software anti-virus. Nu trebuie să utilizați în mod defectuos Aplicația, introducând viruși, troiani, worms sau alte materiale ce pot crea probleme tehnologice. Nu trebuie să încercați să obțineți
acces neautorizat la Aplicație sau să permiteți accesarea acesteia de către o terță persoană.
15.2. Nu trebuie să atacați prin atacuri de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services. Prin încălcarea acestei dispoziții, ați comite o infracțiune conform legii române și vom raporta orice astfel de încălcare către autoritățile de investigare competențe și vom coopera cu autorități prin furnizarea identității dumneavoastră către acestea. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest website încetează imediat.

16. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR
16.1. Salarium poate revizui termenii și condițiile de utilizare, precum și orice alți termeni aplicabili în orice moment prin modificarea paginilor relevante. Termenii și condițiile pot suferi orice modificare, fără o notificare prealabilă, fiind aduși la cunoștință prin afișare direct în Aplicație. Vă rugăm să verificați paginile relevante pentru a lua cunoștință de orice modificări aduse termenilor
și condițiilor de utilizare, întrucât respectivele modificări vi se vor aplica de la momentul actualizării. Dacă folosiți Aplicația după o modificare, veți accepta Termenii și Condițiile modificate.
16.2. Salarium își rezervă dreptul de a actualiza Aplicația în orice moment și de a schimbă, adăuga și modifica funcțiile și conținutul acesteia. Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că Aplicația noastră poate fi neactualizată la momentul vizualizării acestora și nu avem nicio obligație de a o actualiza în timp real.
16.3. Salarium depune toate eforturile pentru a vă pune la dispoziție toate versiunile Termenilor și Condițiilor aplicabile dvs. Cu toate acestea, în cazul în care nu identificați pe site-ul nostru sau în aplicație versiunea care vă este aplicabilă sau care vă interesează, vă rugăm să ne contactați la oricare dintre datele de contact de pe site, iar un operator vă va pune la dispoziție în cel mai scurt
timp, pe e-mail, orice versiune a Termenilor și Condițiilor.

17. SUPORT ȘI ASISTENȚĂ
17.1. Salarium vă pune la dispoziție pe perioada de utilizare a Aplicației funcția Echipa de suport răspunde întrebărilor legate de funcționalitatea Aplicației și întrebărilor legate de beneficiile furnizate de Salarium sau asupra cărora Salarium are controlul.
17.2. Echipa de suport nu poate răspunde întrebărilor/aspectelor legate de serviciile care nu sunt furnizate de Salarium, dar vă poate redirecționa fie către punctul de contact din Organizație care are informațiile necesare, fie către furnizorul care poate oferi aceste informații.

18. LEGEA APLICABILĂ
18.1. Pentru acești termeni și condiții de utilizare, precum și orice aspecte referitoare la sau în legătură cu conținutul lor, este aplicabilă legea română. Prin acceptarea dispozițiilor cuprinse în Termenii și Condițiile Aplicației, vă exprimați acordul ca orice aspect sau dispută derivată din acești termeni și condiții vor fi de competența instanțelor competente din București, România.

19. CONTACT
În cazul în care aveți orice nelămuriri cu privire la conținutul acestor termeni și condiții, vă rugăm să ne
contactați la adresa de e-mail [email protected].